Geoenergianlæg er højeffektive, energibesparende og økonomisk attraktive energianlæg, som udnytter jord- og grundvandsmagasiner til køling, varme samt termisk energilagring.

Fra tanke til færdige og idriftsatte geoenergianlæg er ATES A/S med som partner og sikrer med hensyntagen til natur, miljø og øvrige omkringliggende inte-ressenter en løsning, der giver et robust og fleksibelt energianlæg.

Vi tilbyder geoenergianlæg i alle entreprise- og partneringsformer, og indgår samarbejde både som fag- såvel som totalleverandør.

Tag os med på råd så tidligt i processen som muligt og træk på vore eksperter, der kan hjælpe med dimensionering, projektering og levering af alle former for geoenergianlæg.

Læs mere her...

Lars Hjortshøj Jacobsen
Direktør, ATES A/S
3032 5125

Cookies
2024 © Envatek
Dixon Creatives