21. december 2022 - Brabrand

Succesfulde ENVATEK styrker sig yderligere med opkøb af Kalundborg virksomhederne AVOS A/S og Avos Onsite ApS.
 
Envatek A/S overtager 80% af AVOS A/S og 60% af AVOS-Onsite ApS for at øge koncernens slagkraft og i sidste ende sikre en endnu bedre kundeoplevelse.

Envatek består i dag af 4 virksomheder – Ingeniør Huse A/SATES A/S Vand og Teknik A/S og SKAtek A/S der alle har Energi, Vand og Teknik, som fællesnævner. Med købet af AVOS og AVOS-Onsite, styrker Envatek sine muligheder for at kunne levere færdige løsninger for deres mange kunder inden for industrien, fjernvarme- og forsyningssektoren og offentlige byggerier.

Med AVOS og AVOS-Onsite`s ekspertise inden for mekaniske løsninger til industrisektoren skal opkøbet give Envatek Gruppen både hurtigere og mere sikker total-leverance. Samtidig er det ambitionen, at AVOS-selskaberne skal fortsætte virksomhedernes vækst og have endnu mere fokus på udvikling og innovation. 
”For at kunne fortsætte vores vækstrejse har vi haft behov for en samarbejdspartner, der tilfører nye, stærke kompetencer til vores i forvejen stærke setup. Samtidig har det været vigtigt for os, at det er en virksomhed med høje ambitioner, som er solidt funderet i Danmark. Det har vi fundet hos AVOS”, siger Jens Kristensen, der er adm. direktør i Envatek A/S.

AVOS er stolte af at blive en del af Envatek.
”Vi glæder os til et tæt samarbejde med Envateks 4 virksomheder. I et glødende marked er det en stigende udfordring at tiltrække de kvalificerede ressourcer og kompetencer, som vi har brug for. Som medlem af ”Envatek familien” får vi adgang til en etableret platform, som kan understøtte vores vækst, og vi kan levere direkte ind til de mange store og spændende projekter, som vil betyde både et tættere samarbejde og en masse synergier”, siger Anders Vølund, der er adm. direktør i AVOS.

Alle de nuværende 39 fastansatte medarbejdere i AVOS og AVOS-Onsite fortsætter i virksomhederne, og AVOS og AVOS-Onsite vil fortsat have stort fokus på at fortsætte samarbejdet med alle eksisterende kunder og leverandører.

17. december 2021 – Brabrand

Vandværksspecialisten Vand & Teknik fusioner styring & reguleringsvirksomheden SKAtek ind i ENVATEK gruppen.

SKAtek projekterer, opbygger og installerer styring til energisystemer såsom solvarme, biokedler og varmepumper.

SKAtek vil fortsætte som selvstændigt selskab i ENVATEK gruppen. Med sammenlægning styrker både SKATEK og ENVATEK kompetencerne indenfor styring & regulering og vil kunne tilbyde nye services bl.a. ved intelligent service af vandværks- og energianlæg. Den teknologiske udvikling indenfor vandværker og energianlæg sker med stormskridt, og behovet for at kunne tilbyde samlede løsninger vokser. Endvidere stiller bygherrer større og skrappere krav til automatik, styring & regulering og der er et behov for at kunne tilbyde fuldt integrerede services.

Med SKAtek i gruppen betyder det at ENVATEK selskaberne kan tilbyde dimensionering af tavler, tavlekonstruktion og industriel automation samt programmering af alle de gængse PLC typer på markedet. Vand og Teknik er en af Danmarks største selskaber indenfor vandværksentrepriser og SKAtek er meget stærke på energimarkedet med leverancer til solvarme-, bio- og varmepumpeanlæg. Det fælles, stærke samarbejde i ENVATEK betyder at bygherrer får en partner, og ikke bare en leverandør, som kerer sig om helheden og forståelsen for effektiv drift, lave serviceomkostninger og høj oppetid.

ENVATEK tilbyder konceptuel sparring, integreret projektering, konstruktion, installation og idriftsættelse samt overvågning og servicering af installationer til forsyningssektoren og industri.  ”Vi ser fusionen og ikke mindst sammenlægning af vores fælles kompetencer som et stort løft for gruppen hvor vi umiddelbart kan se at vi får nogle meget mærkbare synergieffekter. Vi ser ind i en række muligheder for at kunne tilbyde vores kunder et langt stærkere produkt med SKAteks kompetencer inhouse.” siger Jens Kristensen, direktør for Vand & Teknik ”Vi tilbyder blandt andet et servicekoncept med optimeret drift gennem fjernovervågning og styring, koblet sammen med vores stærke montørteam som fysisk tager ud og servicerer anlæg.” ”Vi projekterer og bygger i dag den infrastruktur der skal til for at Danmark kan få en førerposition indenfor Power-to-X og CCUS.Teknisk vand, stærkstrøm og kobling til fjernvarmenettet til udnyttelse af overskudsvarme er blandt vores leverancer og med SKAtek kan vi tilbyde en stræk integreret løsning indenfor automatik, styring og regulering til procesanlæggene” pointere Jens Kristensen. 

Cookies
2023 © Envatek
Dixon Creatives