ENVATEK har frasolgt Ingeniør Huse til E.ON Danmark, og fokuserer dermed gruppen over mod afvikling af teknik- og entrepriseprojekter i relation til vand, pharma og vedvarende energianlæg.

Brabrand, 10. februar 2024 – ENVATEK har en målsætning om at bistå med sikring af en robust og sikker drikkevandsforsyning baseret på grundvandsressourcen samt udfasning af fossile brændsler til energiproduktion. Samtidig ser vi, at pharma, Power-to-X og vandsektoren udvikler sig, og der etableres nye produktionsfaciliteter i stort omfang samtidig med, at forbrændingsfrie energianlæg vinder indpas i fjernvarmesektoren.

For at styrke og fokusere forretningen hen imod teknik- og entrepriseafvikling, har vi, som det blev annonceret 1. februar, i ENVATEK valgt at frasælge Ingeniør Huse A/S til E.ON Danmark.

ENVATEKs målsætning er forsat at vækste forretningen og fokusere på at kunne bistå med at projektere, bygge og servicere fremtidens vandværker og vedvarende energianlæg, samt bistå med løsninger til bl.a. pharma, data og industri.

”Frasalget af Ingeniør Huse er en mulighed, der opstod, da E.ON rettede henvendelse til ENVATEK omkring et opkøb af Ingeniør Huse. Salget styrker ENVATEK økonomisk og giver mulighed for at fokusere og styrke ENVATEK gruppen endnu bedre til de fremadrettede teknik- og entrepriseprojekter, der ligger og venter forude”, fortæller koncerndirektør Jens Kristensen og fortsætter: ”Vi tror på, at E.ONs opkøb af Ingeniør Huse vil forankre den flotte vækstrejse, som Ingeniør Huse er på. Og vi er fortrøstningsfulde over, at der er et perfekt match mellem Ingeniør Huses tekniske kompetencer og E.ONs målsætning om at imødekomme efterspørgslen på bæredygtige varme- og køleløsninger på fjernvarme og byvarmeniveau.”

Jens udtrykker en glæde over salget, og siger: ”Det er med glæde, at vi sender Ingeniør Huse videre på deres vækstrejse. Vi er ikke i tvivl om, at E.ON koncernen er i stand til at understøtte videreudviklingen, og jeg ser frem til at følge, hvor de fører virksomheden hen”. Jens udtrykker samtidig en respekt for processen og ser muligheder: ”Salgsprocessen er foregået i en god og tillidsfuld dialog, hvilket jeg gerne vil kvittere for. Under forløbet har vi samtidig afdækket en række fremtidige samarbejdsmuligheder med E.ON, som jeg tror på og forventer mig meget af” fortæller han.

Jens understreger, at der ikke ændres på samarbejdet: ”Det er vigtigt at sige, at der fortsat vil være et meget tæt samarbejde mellem ENVATEK gruppen og Ingeniør Huse og ikke mindst, at de øvrige selskaber i gruppen fortsætter som hidtil. Herunder med etablering af vandværker, fremtidens forbrændingsfrie energianlæg, tavle og styringsanlæg samt specialleverancer til pharma og tech-industrierne. Vi kommer også fortsat til at bistå vores kunder med bl.a. rådgivning omkring drikkevand, teknisk vand, ATES anlæg, styringer til varmeanlæg mv. samt projektering af anlægsløsninger og specialdesign på komponent- og emneniveau”.

Som eksempler på styrkelsen og videreudviklingen af ENVATEK fortæller han: ”For at styrke og forberede os på fremtidens leverancer, er vi i gang med at flytte SKATEK ind i et nyt, tidssvarende og større domicil i Skive, da antallet af medarbejdere efterhånden er vokset og forventes at vokse i årene fremover. Vi ønsker også at understøtte væksten hos AVOS og AVOS-Onsite i Kalundborg, der foruden deres kompetencer indenfor specialemneproduktion og montageopgaver, i fremtiden også ser frem mod at bistå ENVATEK gruppen med produktion og montage ind i vores store energi- og vandprojekter på tværs af Danmark.” Og Jens fortsætter: ”Vi ser også ind i en stigende specialisering indenfor vandbehandling i Vand & Teknik, og det er ikke blevet mindre aktuelt med fund af fortidens syndere hos drikkevandsforsyninger på tværs af landet”, og han aktualisere: ”Helt aktuelt, har vi netop idriftsat Sjællands første vandbehandlingsanlæg for fjernelse af PFAS, hvilket viser, at der også er en vej for selv hårdt ramte vandværker. Vi skal derfor ikke kun projektere vandværker, men skal også kunne yde en kompetent sparring omkring udfordringerne i tæt samarbejde med vores partnere indenfor feltet. Der vil være en række anlæg – store som små – der skal have indarbejdet løsninger til at behandle vandet. Vi ser frem til dialogen med værkerne, og vi vil styrke vandværksmestrenes ’værktøjskasse’ af muligheder, så vi i samarbejde servicere og optimere anlæggenes drift mht. drikkevandkvalitet, styring og energiforbrug”.

Til sidst afrunder Jens med: ”Vi håber, at vores medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere vil tage godt imod vores prioritering. Vi forventer, at vi med en fokuserede indsats kan fortsætte vækstrejsen, som ENVATEK gruppen har været på, siden den blev etableret i 2018. Vi står i en gunstig og styrket position, og ser i den nærmeste fremtid hen mod at skulle etablere nogle af landets største vandværker, være fortrukket leverandør til pharma-projekter samt at være udvalgt til at bistå i leverancen af fornybare energianlæg i både Danmark og i udlandet.”

ENVATEK gruppen består efter frasalget af Vand og Teknik A/S, ATES A/S, AVOS A/S, AVOS-Onsite A/S samt SKAtek A/S.

For yderligere orientering kontaktes Jens Kristensen på jk@envatek.dk eller +45 87 44 10 55

Om ENVATEK
ENVATEK er en vand- og energispecialiseret koncern med selvstændige selskabsprofiler samlet under fælles ejerskab. Vand og Teknik A/S, ATES A/S, AVOS A/S, AVOS-Onsite A/S samt SKAtek A/S’ samspil i ENVATEK giver fælles styrke indenfor de selskabernes kompetenceområder og er med til fremme et fælles mål om at bistå med “LØSNINGER FOR FREMTIDEN, BYGGET PÅ ORDENTLIGHED”.

ENVATEK har hovedkontor i Aarhus, samt kontorer og produktionsfaciliter i Kalundborg, Skive og København.

1. februar 2024 - Brabrand/København

E.ON opkøber Ingeniør Huse A/S

Målet er at accelerere udbygningen af fjernvarme og skabe et CO2-neutralt Europa.

Danmark har et politisk mål om at udfase fossile brændsler til opvarmning inden 2030, og samtidigt har Ruslands krig i Ukraine sat yderligere skub i processen med at frigøre Danmark fra russisk gas. Det har sat turbo på fjernvarmen til danske husstande.

Alene i 2024 vil der være 190.000 husstande i Danmark, som man kan udbrede fjernvarme til.
EU har som mål at blive CO2-neutralt i 2050 – og det er en ambition, E.ON også arbejder henimod. E.ON-koncernen er Europas største privatejede energiselskab og investerede i 2022 35 milliarder kroner i grøn omstilling.
Derfor har E.ON Danmark opkøbt Ingeniør Huse A/S for at styrke sine tekniske kompetencer, så E.ON også fremover kan imødekomme efterspørgslen på bæredygtige varme- og energiløsninger. I Danmark – og i Europa.
Ingeniør Huse A/S er et rådgivende ingeniørfirma med speciale i fremtidens, forbrændingsfri fjernvarme og i varme, Power-to-X og køling målrettet fjernvarme- og køleindustrien.
E.ON vil med opkøbet af Ingeniør Huse understøtte den grønne omstilling væk fra fossile brændsler i forsyningen, som er en samfundsopgave, der understøtter Danmarks politiske aftaler og FN’s verdensmål.
For Ingeniør Huse er konsolideringen med en international partner et vigtigt skridt i retning af at realisere vækstambitionerne og samtidig skabe endnu større faglig tyngde.
E.ON og Ingeniør Huse vil tilsammen tilbyde rådgivning og etablering af fremtidens energisystemer – hele vejen rundt.
På vej mod målet om et CO2-neutralt Europa
Ingeniør Huse og E.ON samarbejder allerede i dag om flere projekter, og i E.ON glæder man sig over, at Ingeniør Huse nu bliver en del af E.ON-koncernen.

”Vi har ambitiøse planer om at vokse og udvide vores forskellige varmetilbud og tilpasse vores forretning til markedets behov for en hurtig grøn omstilling. E.ON vil være den foretrukne partner inden for grøn omstilling, og i 2022 investerede vi mere end 4,7 milliarder euro, eller ca. 35 milliarder kroner, i vedvarende energiløsninger i Europa. E.ON har en strategi for at vækste i den grønne omstilling for at skabe et CO2-neutralt Europa,” fortæller Peter Jonsson, CEO i E.ON Danmark.
E.ON har blandt andet introduceret konceptet byvarme, der går ud på, at man kan etablere varmecentraler i mindre byer som selvstændige værker ejet af byens borgere. Den slags innovative projekter giver mulighed for at få en højere hastighed, end man har været vant til i etableringen af fjernvarme. Der er allerede mere end 10 mindre byer på Sjælland, som er i gang med at se, om byvarme kan etableres hos dem, og flere er på vej.
Udviklingen går nu så stærkt, at E.ON Danmark har brug for yderligere specialiserede kræfter for at kunne løfte opgaven, og her skal Ingeniør Huse også hjælpe til. Samtidig ser E.ON store muligheder i at udvikle endnu flere nye og innovative varmeløsninger, som er målrettet kundernes konkrete behov for billig, effektiv og fossilfri varme.
”Der er behov for, at vi kan realisere store projekter i et relativt højt tempo med de rigtige kompetencer. De kompetencer besidder Ingeniør Huse, der siden 2015 har vist, at de kan samle dygtige ingeniører og maskinmestre og på bedste vis realisere de projekter, de er involveret i. Ingeniør Huse er en værdsat samarbejdspartner i E.ON i dag, og det er med stor glæde, vi byder dem velkommen i E.ON-koncernen,” siger Peter Jonsson.

Fordele i stor energikoncern
Direktør og stifter af Ingeniør Huse A/S Rasmus Fauerholdt glæder sig også over at blive en del af E.ON-koncernen. Rasmus Fauerholdt bliver ved roret som direktør i Ingeniør Huse, som fortsætter som selvstændig virksomhed i eget navn.

”Energimarkedet er i gang med en større transformation i hele Europa. Jeg ser mange fordele i at være en del af en stor energikoncern som E.ON, der netop udvikler nye koncepter inden for el/varme, køling og Power-to-X i hele Europa. I fællesskab vil vi kunne realisere de projekter, der kan være med til at skabe en helt ny måde at tænke fjernvarme på og sætte yderligere fokus på udfasningen af naturgas,” siger Rasmus Fauerholdt og fortsætter:
”I første omgang vil Ingeniør Huse fortsætte med at vækste i Danmark, men planen er på sigt, at Ingeniør Huse skal eksportere vores viden om fjernvarme, køling og Power to X til hele Europa.”

Helt konkret har E.ON ambitioner om at spille en endnu større rolle som drivkraft og samarbejdspartner for kommuner og forsyningsselskaber i grøn omstilling, og her spiller Ingeniør Huses kompetencer inden for forbrændingsfri produktion en nøglerolle. Sammen vil de to partnere tilbyde rådgivning og etablering af fremtidens energisystemer.
E.ON og Ingeniør Huse ser store muligheder i at etablere varme- og køleanlæg på bæredygtige energikilder og med nye forretningsmodeller, som de mener, der er behov for, når man står over for at skulle udfase fossile kilder i varmesektoren frem mod 2030.

Fakta om aftalen:
- E.ON Danmark A/S overtager ejerskabet af Ingeniør Huse A/S.
- Ingeniør Huse fortsætter i eget navn og vil fortsat have egne kunder. E.ON er allerede i dag en af de kunder, og Ingeniør Huse vil fremadrettet være en del af E.ONs projekter og vækststrategi.
- Rasmus Fauerholdt fortsætter som direktør i Ingeniør Huse.
- Ingeniør Huse bibeholder hovedkontoret i Aarhus. Medarbejderne med placering i København flytter til E.ONs hovedkontor på Frederiksberg i løbet af foråret 2024.
- E.ON Danmark er en del af E.ON-koncernen, som er Europas største privatejede energiselskab.

Kontakt

Vibeke Agerdal Kristiansen
Head of PR & Public Affairs

www.eon.dk
Tlf: 30386164
vibeke.agerdal@eon.dk
http://www.eon.dk

21. december 2022 - Brabrand

Succesfulde ENVATEK styrker sig yderligere med opkøb af Kalundborg virksomhederne AVOS A/S og Avos Onsite ApS.
 
Envatek A/S overtager 80% af AVOS A/S og 60% af AVOS-Onsite ApS for at øge koncernens slagkraft og i sidste ende sikre en endnu bedre kundeoplevelse.

Envatek består i dag af 4 virksomheder – Ingeniør Huse A/SATES A/S Vand og Teknik A/S og SKAtek A/S der alle har Energi, Vand og Teknik, som fællesnævner. Med købet af AVOS og AVOS-Onsite, styrker Envatek sine muligheder for at kunne levere færdige løsninger for deres mange kunder inden for industrien, fjernvarme- og forsyningssektoren og offentlige byggerier.

Med AVOS og AVOS-Onsite`s ekspertise inden for mekaniske løsninger til industrisektoren skal opkøbet give Envatek Gruppen både hurtigere og mere sikker total-leverance. Samtidig er det ambitionen, at AVOS-selskaberne skal fortsætte virksomhedernes vækst og have endnu mere fokus på udvikling og innovation. 
”For at kunne fortsætte vores vækstrejse har vi haft behov for en samarbejdspartner, der tilfører nye, stærke kompetencer til vores i forvejen stærke setup. Samtidig har det været vigtigt for os, at det er en virksomhed med høje ambitioner, som er solidt funderet i Danmark. Det har vi fundet hos AVOS”, siger Jens Kristensen, der er adm. direktør i Envatek A/S.

AVOS er stolte af at blive en del af Envatek.
”Vi glæder os til et tæt samarbejde med Envateks 4 virksomheder. I et glødende marked er det en stigende udfordring at tiltrække de kvalificerede ressourcer og kompetencer, som vi har brug for. Som medlem af ”Envatek familien” får vi adgang til en etableret platform, som kan understøtte vores vækst, og vi kan levere direkte ind til de mange store og spændende projekter, som vil betyde både et tættere samarbejde og en masse synergier”, siger Anders Vølund, der er adm. direktør i AVOS.

Alle de nuværende 39 fastansatte medarbejdere i AVOS og AVOS-Onsite fortsætter i virksomhederne, og AVOS og AVOS-Onsite vil fortsat have stort fokus på at fortsætte samarbejdet med alle eksisterende kunder og leverandører.

17. december 2021 – Brabrand

Vandværksspecialisten Vand & Teknik fusioner styring & reguleringsvirksomheden SKAtek ind i ENVATEK gruppen.

SKAtek projekterer, opbygger og installerer styring til energisystemer såsom solvarme, biokedler og varmepumper.

SKAtek vil fortsætte som selvstændigt selskab i ENVATEK gruppen. Med sammenlægning styrker både SKATEK og ENVATEK kompetencerne indenfor styring & regulering og vil kunne tilbyde nye services bl.a. ved intelligent service af vandværks- og energianlæg. Den teknologiske udvikling indenfor vandværker og energianlæg sker med stormskridt, og behovet for at kunne tilbyde samlede løsninger vokser. Endvidere stiller bygherrer større og skrappere krav til automatik, styring & regulering og der er et behov for at kunne tilbyde fuldt integrerede services.

Med SKAtek i gruppen betyder det at ENVATEK selskaberne kan tilbyde dimensionering af tavler, tavlekonstruktion og industriel automation samt programmering af alle de gængse PLC typer på markedet. Vand og Teknik er en af Danmarks største selskaber indenfor vandværksentrepriser og SKAtek er meget stærke på energimarkedet med leverancer til solvarme-, bio- og varmepumpeanlæg. Det fælles, stærke samarbejde i ENVATEK betyder at bygherrer får en partner, og ikke bare en leverandør, som kerer sig om helheden og forståelsen for effektiv drift, lave serviceomkostninger og høj oppetid.

ENVATEK tilbyder konceptuel sparring, integreret projektering, konstruktion, installation og idriftsættelse samt overvågning og servicering af installationer til forsyningssektoren og industri.  ”Vi ser fusionen og ikke mindst sammenlægning af vores fælles kompetencer som et stort løft for gruppen hvor vi umiddelbart kan se at vi får nogle meget mærkbare synergieffekter. Vi ser ind i en række muligheder for at kunne tilbyde vores kunder et langt stærkere produkt med SKAteks kompetencer inhouse.” siger Jens Kristensen, direktør for Vand & Teknik ”Vi tilbyder blandt andet et servicekoncept med optimeret drift gennem fjernovervågning og styring, koblet sammen med vores stærke montørteam som fysisk tager ud og servicerer anlæg.” ”Vi projekterer og bygger i dag den infrastruktur der skal til for at Danmark kan få en førerposition indenfor Power-to-X og CCUS.Teknisk vand, stærkstrøm og kobling til fjernvarmenettet til udnyttelse af overskudsvarme er blandt vores leverancer og med SKAtek kan vi tilbyde en stræk integreret løsning indenfor automatik, styring og regulering til procesanlæggene” pointere Jens Kristensen. 

Cookies
2024 © Envatek
Dixon Creatives